(uppdaterad 2022-01-19) 

Här finns vår Cookie-Policy

På MAX Burgers respekterar vi och värnar om din personliga integritet. Denna policy beskriver när och varför vi samlar in, använder och delar personlig information om personer som använder våra webbplatser, mobilapplikationer eller använder våra digitala kanaler för att kontakta oss (våra ”onlinetjänster”).

Genom att använda våra onlinetjänster eller genom att kontakta oss godkänner du denna sekretesspolicy och att vi behandlar dina personuppgifter. Du godkänner också att vi kan använda digitala kommunikationskanaler för att kontakta dig.

För frågor som rör personuppgifter och dataskydd, kontakta oss på info@max.se

Hur vi samlar in information, vad vi samlar in och varför vi samlar in det

Personuppgifter

Detta är grundläggande information som du ger oss när du skapar ett användarkonto hos oss eller gör en gästbeställning, så som för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, information som samlats in från sociala medier och medgivanden för marknadsföring på uppdrag av den märkesägda webbplatsägaren. En personlig användaridentifieringskod skapas och används av onlinetjänsterna. Vi kan också lagra kommunikation och korrespondens om du kontaktar oss eller rapporterar ett problem med den teknik vi tillhandahåller.

Dessa uppgifter är dina personuppgifter, vilket innebär att de på din begäran kan raderas och / eller exporteras till dig i ett maskinläsbart format.

För beställningar som levereras till bil (så kallad ”bilservering”) samlas även registreringsnummer och färg på bil in. Dessa uppgifter raderas efter levererad beställning.

Rättslig grund för behandling: uppgifterna är nödvändiga för att utföra vårt åtagande gentemot dig, för att uppfylla våra lagliga skyldigheter och för vårt berättigade intresse.

Berättigade intressen: förebyggande av brott eller misstänkt olaglig verksamhet (bedrägeri).

Platsdata

Om du tillåter delning av din plats på din mobila enhet och / eller dator används din position för att anpassa våra onlinetjänster och användarupplevelsen såväl som för att förhindra bedrägerier. Vi kan också använda din plats för att visa lokala erbjudanden till dig.

Dessa data är anonymiserade och inte portabla.

Rättslig grund för behandling: nödvändig för att utföra vårt åtagande gentemot dig och tillgodose våra berättigade intressen.

Berättigade intressen: för att förebygga brott eller misstänkt olaglig verksamhet (bedrägeri) och att ge dig innehåll och uppdateringar under beställningsprocessen samt för att underlätta effektiv drift och uppföljning av vår verksamhet.

Transaktionsdata

Detaljer om de transaktioner du utför via våra onlinetjänster. Detta används för att hålla reda på dina beställningar, ge dig en orderhistorik, för anpassning av innehåll, för att förbättra användarupplevelsen och för marknadsföringsändamål.

Dessa uppgifter är dina personuppgifter, vilket innebär att de på din begäran kan raderas och / eller exporteras till dig i ett maskinläsbart format.

Rättslig grund för behandling: för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, utföra vårt åtagande gentemot dig och tillgodose våra berättigade intressen.

Uppgifter om användarbeteende

Detaljer om dina besök på våra onlinetjänster inklusive, men inte begränsat till, trafikdata, webbloggar och annan kommunikationsdata. Detta används för att kunna förbättra våra onlinetjänster och att upptäcka problem.

Dessa data är anonymiserade och inte portabla.

Rättslig grund för behandling: nödvändig för att utföra vårt åtagande gentemot dig och för vårt berättigade intresse.

Berättigade intressen: Att tillhandahålla och förbättra användarupplevelsen och förebygga brott eller misstänkt olaglig verksamhet (bedrägerier).

Teknisk data

När du använder våra onlinetjänster kan vi samla in teknisk information, så som vilken typ av mobilenhet du använder, en unik enhetsidentifierare som IMEI-nummer, enhetstoken, MAC-adress för enhetens trådlösa nätverksgränssnitt, IP-adress, mobilnummer som används av enheten, mobilnätsinformation, versioner av operativsystem och webbläsare. Detta används för att kunna förbättra våra onlinetjänster och upptäcka problem.

Dessa data är anonymiserade och inte portabla.

Rättslig grund för behandling: nödvändig för att utföra vårt åtagande gentemot dig och tillgodose vår berättigade intressen.

Berättigade intressen: förebyggande av brott eller misstänkt olaglig verksamhet (bedrägeri).

Betalningsdata

Betalningsalternativen kopplade till order och transaktioner. Om du väljer att lagra kreditkort (Återkommande betalningar / EasyPayment) kommer en tokeniseringslösning som tillhandahålls av vår betalningsleverantör att användas. Kortdata lagras aldrig i någon av våra onlinetjänster.

Dessa data är anonymiserade och inte portabla.

Rättslig grund för behandling: Att genomföra vårt åtagande mot dig och för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

Lösenord

Lösenordet som tillhandahålls under kontoregistrering som aktiverar inloggning på ett användarkonto lagras krypterat. Du är ansvarig för att välja ett starkt lösenord och hålla det konfidentiellt.

Dessa data är krypterade och inte portabla.

Rättslig grund för behandling: Att genomföra vårt åtagande mot dig och för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

Användning av cookies

Vi använder cookies för att identifiera, hålla reda på och räkna besökare på onlinetjänster, för mer information besök vår Cookies policy.

Dessa data är anonymiserade och inte portabla.

Rättslig grund för behandling: Att genomföra vårt åtagande mot dig och för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

Berättigade intressen: Kakor används för att ge dig innehåll och uppdateringar under beställningsprocessen och underlätta effektiv drift och drift av vår verksamhet.

Användning av notifieringar (”push-notiser”)

När du använder våra appar får du frågan om du vill tillåta notifieringar (så kallade ”push-notiser”). Vi använder notifieringar för att berätta att din beställning är klar, informera om nyheter i appen och förändringar i användarvillkor, samt för att visa för dig relevanta erbjudanden.

Du kan själv välja att slå på eller av olika typer av notifieringar i apparnas kontoinställningar. Om du vill anpassa notifieringar utan att ha ett användarkonto så behöver du kontakta info@max.se.

Rättslig grund för behandling: Samtycke genom tillåtelse av notiser.

Känslig personlig information

Vi samlar inte medvetet eller avsiktligt data som klassificeras som ”känsliga personuppgifter”.

Bevakningsfilm

I några av våra restauranger använder vi säkerhetskameror för att skydda våra gäster, personal och egendom från brott. Bevakningsfilm delas endast med polisen vid särskild begäran när det krävs vid utredning av ett brott. Bevakningsfilm raderas efter 30 dagar.

Rättslig grund för behandling: vårt berättigade intresse.

Berättigade intressen: att skydda våra gäster, personal och egendom från brott.

Situationer då vi delar personuppgifter med andra parter

Personuppgifter lämnas endast till våra tjänsteleverantörer i den utsträckning som är nödvändig för att driva vår verksamhet och att uppfylla våra åtaganden gentemot dig och där det krävs enligt lag eller för att hävda vår lagliga rätt. Vi säljer inte din personliga information till tredje part.

Överföring av data

Personuppgifter kan komma att överföras utanför Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska zonen. I de fall vi gör det kommer vi att se till att överföringen sker med stöd av EU-kommissionens så kallade standardavtalsklausuler, alternativt bindande företagsbestämmelser, kompletterat med de tekniska och administrativa skyddsåtgärder som bedömts erforderliga för att tillförsäkra en i allt väsentligt likvärdig skyddsnivå för uppgifterna som inom EU och EES.

Hur vi skyddar personuppgifter

Dina personuppgifter skyddas av både tekniska och organisatoriska åtgärder. Alla överföringar av personuppgifter och tokens kommer att krypteras. Alla personuppgifter lagras säkert, åtkomst till data övervakas och begränsas till de personer vars arbetsuppgifter kräver det.

Hur länge behåller vi dina uppgifter

Vi behåller endast personuppgifter så länge som krävs för att utföra våra åtaganden gentemot dig och för att uppfylla våra lagliga skyldigheter (t.ex. bokföringsändamål).

Dina rättigheter

Du har rätt till;

  • tillgång till dina uppgifter i ett portabelt format
  • att begära korrigeringar och/eller kompletteringar
  • radering av felaktiga, onödiga, ofullständiga eller föråldrade uppgifter
  • invända mot automatiserat beslutsfattande och/eller profilering
  • begränsning av ytterligare behandling av dina uppgifter
  • ta bort ditt data / konto
  • att klaga till en tillsynsmyndighet

Ändringar av policyn

Denna policy kan ändras när som helst. Vänligen kontrollera datumet för senaste uppdateringen innan du lägger en ny order. Om du inte godkänner ändringarna ska du sluta använda våra onlinetjänster.